Pecyn cymorth

Mae gennym lawer iawn o bethau gwych i'ch helpu i roi'r gorau i smygu.

Edrychwch ar rai o'r adnoddau i'w lawr lwytho ar y dudalen hon er mwyn cael awgrymiadau a chyngor defnyddiol gan weithwyr proffesiynol a phobl sydd wedi rhoi'r gorau iddi. Gwyliwch un neu ddau o'r fideos rydym wedi'u dewis yn arbennig ar eich cyfer chi. Darllenwch rai o hanesion pobl sy'n byw yng ngogledd Cymru sydd wedi cymryd y cam enfawr hwnnw o roi'r gorau i smygu â chymorth eu meddyg, gwasanaeth Helpa Fi i Stopio neu eu fferyllfa leol. Mae rhai hyd yn oed wedi rhoi'r gorau i smygu'n gyfan gwbl - ar eu pen eu hunain!

Beth bynnag y byddwch yn ei ddewis a sut bynnag y byddwch yn dewis ei wneud, cofiwch fod gennym gymuned ar Facebook ar gyfer pobl yng ngogledd Cymru. 'Hoffwch' y dudalen, cysylltwch ag ysmygwyr a phobl eraill sydd wedi rhoi'r gorau iddi, a helpwch eich gilydd i roi'r gorau iddi.

Pethau defnyddiol ar gyfer rhoi'r gorau iddi

Lawrlwythwch rai o'r adnoddau hyn i'ch helpu i roi'r gorau i smygu.

Mae yna ap ar gyfer hynny

Edrychwch ar yr aps ardderchog yma a all eich helpu ar eich taith i fod yn ddi-fwg.

Fideos Defnyddiol