Hanes Peter

Fe wnes i ailddechrau smygu ond dwi ddim wedi rhoi’r ffidil yn y to eto

Gofynnodd Peter am help gan Dim Smygu Cymru. Ar ôl ceisio rhoi’r gorau iddi ddwywaith o’r blaen, gwelodd Peter nad oedd yr ysfeydd yn rhy gryf pan oedd yn defnyddio’r patsys ac roedd yn ei chael hi’n haws pan oedd yn cadw’n brysur.

Yr her fwyaf i Peter oedd ar ôl tua mis, pan feddyliodd ei fod wedi ei ‘iacháu’ yn llwyr o’i ddibyniaeth ar sigaréts. Mae wedi cynghori pobl sy’n ceisio rhoi’r gorau iddi i orffen y cwrs llawn o batsys a pheidio â hyd yn oed ystyried cael un sigarét oherwydd dyma a’i rhwystrodd rhag rhoi’r gorau iddi yn y gorffennol. Yn anffodus mae Peter wedi ailddechrau smygu ers dechrau ei ymgais i roi’r gorau iddi, gan gyfaddef iddo gael sigâr o bryd i’w gilydd, ond mae wedi addo rhoi cynnig arall ar fod yn gwbl ddi-fwg yn y dyfodol.

Mae stori Peter yn dweud wrthym ei fod wedi ceisio rhoi’r gorau iddi ond nad yw wedi rhoi’r ffidil yn y to. Os ydych wedi ceisio rhoi’r gorau iddi ac wedi ailddechrau smygu mae nifer o opsiynau gwahanol i’ch helpu. Cymerwch y cam cyntaf drwy lenwi ein ffurflen ar ein hafan a chaniatáu i rywun o Dim Smygu Cymru y GIG gysylltu â chi i drafod eich opsiynau.