Hanes Michelle

Roedd fy mam yn smygu’n drwm iawn a bu farw yn 60 oed... tydw i ddim am fod yr un fath.

Ar ôl iddi ddechrau smygu yn 15 oed i 'gyd-fynd' ag eraill, aeth Michelle o smygu tua 5 sigarét y dydd i 20 y dydd. Penderfynodd Michelle roi'r gorau iddi fel y gallai ofalu am ei hŵyr ifanc a chael rhywfaint o arian ychwanegol i'w wario arno, yn ogystal ag oherwydd ei bod yn poeni am y ffaith bod ei mam, a oedd yn smygu’n drwm iawn, wedi marw'n 60 oed - dim ond 8 mlynedd yn hŷn na'i hoed presennol.

I geisio helpu ei merch i roi'r gorau i smygu hefyd, aeth Michelle â'r ddwy ohonyn nhw i fferyllfa leol a rhoddwyd pecyn iddi yn cynnwys patsys ac anadlwyr, ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol ychwanegol. Roedd yn teimlo bod y fferyllydd yn ei hannog ac yn gyfeillgar iawn, a pharhaodd i'w gweld bob dydd Gwener i gael cyngor a'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd yr oedd wedi'i wneud. Ar ôl ceisio rhoi'r gorau iddi sawl gwaith o'r blaen, roedd yn fwy penderfynol o roi'r gorau iddi y tro hwn, ac roedd anogaeth ei phlant yn gymorth mawr iddi.

Y cyngor y byddai Michelle yn ei roi i unrhyw un sydd am roi'r gorau i smygu yw y dylid cael rhywfaint o gymorth ar hyd y daith; ewch at fferyllfa, meddyg neu wasanaethau Dim Smygu Cymru. Mae'n annog unrhyw un sydd am roi'r gorau iddi i ddal ati - gall gymryd 3 neu 4 ymgais ond bydd yn digwydd yn y pen draw.

Mae Michelle wedi gweld gwelliannau mawr o ran ei gallu i anadlu ac mae'n edrych ymlaen at wario'i harian ychwanegol ar ei hŵyr bach, yn hytrach nag ar sigaréts.