Hanes Lisa

Clywodd fy merch fi'n anadlu'n drwm ac roedd yn meddwl mai'r gath oedd yn gwneud hynny!

Dechreuodd Lisa, sy’n 51 oed, smygu 27 mlynedd yn ôl pan ddechreuodd ei ffrindiau wneud hynny. Cyn pen dim, roedd Lisa’n smygu hyd at 20 o sigaréts y dydd.

Yn gynharach eleni sylwodd ei merch ei bod hi’n anadlu’n drwm gan dybio i ddechrau mae’r gath oedd yn gwneud hynny. Roedd hynny’n ddigon i beri gofid i’w merch a gwneud i Lisa sylweddoli bod angen iddi wneud rhywbeth.

Roedd Lisa wedi ceisio rhoio’r gorau iddi ei hun yn y gorffennol dry brynu patsys, ond ni chafodd lwyddiant. Yn y pen draw gofynnodd am help gan ei meddyg teulu. Yn wir, roedd ei meddyg teulu wedi’i chynghori i roi’r gorau i smygu ar ôl cael sawl haint ar y frest. Erbyn hyn mae Lisa wedi bod yn ddi-fwg am bron i 3 mis.

Mae Lisa wedi dechrau teimlo'r manteision yn barod. O fewn y tri mis cyntaf mae ei synnwyr arogli a blasu wedi gwella ac nid yw'n colli ei hanadl mor hawdd. Mae'n teimlo bod y manteision yn cyfiawnhau'r ymdrech yn llwyr ac nid yw'n colli smygu.

Dywedodd Lisa mai'r cyngor gorau y gallai ei gynnig i unrhyw un sydd am roi'r gorau i smygu fyddai dyfalbarhau cyhyd â bo modd. Er ei bod wedi cymryd dwy neu dair ymgais iddi roi'r gorau i smygu yn y pen draw, roedd yn credu bod y ffaith na allai anghofio sylwadau ei merch wedi helpu'n fawr i'w hysgogi i roi'r gorau i smygu.

A hithau'n elwa ar fanteision rhoi'r gorau i smygu erbyn hyn, mae Lisa'n bwriadu gwario'r arian ychwanegol sydd ganddi ar wyliau.