Hanes Les

Yn ogystal â gwelliant yn fy iechyd, mae fy nghyfrif banc yn edrych yn llawer iachach ers rhoi'r gorau iddi hefyd!

Mae Les yn credu bod ei lwyddiant yn ymwneud ag ymuno ag un o grwpiau cefnogi Dim Smygu Cymru. Teimlai fod hyn wedi ei helpu gan y gallai pawb oedd yn mynychu'r grŵp uniaethu â'i gilydd gan eu bod yn yr un sefyllfa ag ef.

“Rydw i wedi sylwi fy iechyd yn gwella cymaint ag yr wyf yn awr a gwell ffordd o fyw. Rwyf hefyd wedi dechrau mynd i'r ganolfan hamdden i wneud ymarfer corff am tuag awr ddwywaith yr wythnos.

Nododd Les: "Yn ogystal â gwelliant yn fy iechyd, mae fy nghyfrif banc yn edrych yn llawer iachach ers rhoi'r gorau iddi hefyd! Dw i'n mynd i ffwrdd ym mis Mawrth am wythnos, felly bydd arian ychwanegol ar gyfer ei arian gwario."