Hanes Laura

Roeddwn i'n gwario arian ar rywbeth nad oeddwn i'n ei hoffi mewn gwirionedd.

Cyfaddefodd Laura fod nifer y sigaréts yr oedd yn eu smygu wedi cynyddu o un neu ddwy y dydd i 10 y dydd erbyn iddi gyrraedd 19 oed. Cyfaddefodd mai smygu’n gymdeithasol yr oedd hi gan fwyaf ac y byddai weithiau’n smygu pecyn o 20 ar noson allan. Pan ddechreuodd Laura smygu, nid oedd yn ei hoffi o gwbl mewn gwirionedd, ond oherwydd ei bod yn yr oedran lle mae poblyn hoffi arbrofi, ymunodd er mwyn edrych yn cŵl.

Cofrestrodd Laura a'i phartner ar ôl gweld yr ymgyrch Stoptober ar y teledu, oherwydd eu bod wedi cyrraedd pwynt lle roedd iechyd yn dod yn broblem. Roedd yr arogl hefyd yn broblem ac nid oedd Laura’n hoffi gwario llawer o arian ar rywbeth nad oedd hi’n ei hoffi bellach. Dywedodd Laura, a oedd eisoes yn gwybod am leoedd i fynd i gael cymorth, ei bod yn rhy falch i fynd at feddyg i gael cymorth ac nid oedd ymgais flaenorol i roi'r gorau iddi gyda phatsys wedi llwyddo. Yn y pen draw, llwyddodd yr ymgyrch Stoptober i’w darbwyllo i roi cynnig arall arni ac erbyn hyn mae wedi bod yn ddi-fwg ers dros 8 wythnos.

Gwelodd Laura'r manteision iechyd yn gyflym iawn ar ôl iddi roi'r gorau iddi; daeth ei synnwyr arogli yn ôl ac roedd yn gallu anadlu'n well. Yn anffodus, ni lwyddodd partner Laura i aros yn ddi-fwg, ond mae Laura'n gobeithio bod yn ysbrydoliaeth iddi.

Cyngor Laura i bobl sydd am roi'r gorau i smygu fyddai i beidio â rhoi gormod o bwysau arnynoch chi eich hun; byddwch yn gryf ond ceisiwch beidio â meddwl amdano drwy'r amser. Canolbwyntiwch ar yr hyn rydych chi eisiau ei gyflawni a gwnewch hynny er eich mwyn chi.