Hanes Kevin

Mae mynychu'r grwpiau rhoi'r gorau iddi a chael rhywle i fynd am gefnogaeth wedi fy helpu roi'r gorau iddi am byth.

Ar ôl mynychu clinig cwsg, gofynnwyd i Kevin os oedd angen help i roi'r gorau i ysmygu ac fe'i cyfeiriwyd at Dim Smygu Cymru. Mynychodd Kevin gyfarfodydd a nododd dweud bod Anna, yr Ymgynghorydd Rhoi'r Gorau i Ysmygu wedi bod yn wych ac ei fod yn teimlo nad oedd unrhyw bwysau neu ddyfarniadau gan ei bod yn galonogol iawn. Dywedodd Kevin nad oedd wedi gosod unrhyw nodau penodol gan ei fod am roi'r gorau oherwydd rhesymau ariannol ac meddygol.

"Y peth gorau am roi'r gorau iddi yw y byddaf yn gweld gwahaniaeth yn yr haf a rwyf hefyd yn awyddus i golli ychydig o bwysau."

Ychwanegodd Kevin:"Mae mynychu'r grwpiau rhoi'r gorau iddi a chael rhywle i fynd am gefnogaeth wedi fy helpu roi'r gorau iddi am byth"