Hanes Joanne

Roedd fy mhlant yn ofni bod 'Mam yn mynd i farw'.

Roedd Joanne wedi dechrau smygu pan oedd yn ei hugeiniau cynnar. Roedd llawer o’i ffrindiau’n smygu felly ymunodd â nhw. Cyn pen dim roedd sigaréts yn rhan o’i threfn ddyddiol a chael mwgyn oedd ei blaenoriaeth gyntaf pan oedd hi’n codi yn y bore. Roedd Joanne wedi cysylltu smygu gyda’r angen am dipyn o lonydd neu amser iddi hi ei hun, felly roedd hi’n anodd rhoi’r gorau iddi. Roedd tad Joanne yn smygu hefyd, ond, ar ôl iddo gael trawiad ar y galon yn ddim ond 39 oed, rhoddodd y gorau iddi.


Y digwydd hollbwysig hwn a chyfuniad o ffactorau a ysgogodd Joanne i roi'r gorau i smygu unwaith ac am byth. Roedd ei gŵr yn pryderu amdani’n barhaus, roedd ei phlant yn dweud wrthi ei bod hi’n mynd i farw, ac roedd ei hiechyd yn dirywio a gwnaeth hyn oll iddi benderfynu mai digon yw digon.

Cofrestrodd Joanne ar lein ar gyfer yr ymgyrch Stoptober ar ôl gweld hysbyseb ar y we. Pan gyrhaeddodd y pecyn drwy’r post, cuddiodd Joanne ef oddi wrth ei theulu, gan nad oedd eisiau teimlo dan bwysau i roi'r gorau iddi.

A hithau â bywyd prysur iawn, gwelodd Joanne fod yr e-byst atgoffa a'r cerrig milltir yn gymorth gwych iddi, gan ei hatgoffa pa mor bell yr oedd wedi dod. Roedd y cyngor ar dudalen Facebook Stopia Er Eu Mwyn Nhw yn rhoi syniadau ac awgrymiadau defnyddio iddi ar sut i ddal ati ar y diwrnodau anoddaf.

Sylwodd Joanne ar y manteision ar unwaith - roedd y teimladau o euogrwydd wedi mynd, roedd yr arian yn ei chyfrif banc wedi cynyddu, ac roedd yn teimlo'n llawer cryfach, yn seicolegol ac yn gorfforol. Gallai hefyd flasu bwyd unwaith eto, ac mae'n dal i gael amser iddi hi ei hun, heb fod angen sigarét. Dywedodd Joanne mai peth ffug yw'r ofn seicolegol nad ydych chi'n gallu gwneud hyn - gallwch chi ganfod esgus am unrhyw beth. Erbyn hyn, mae'n gallu mynd i mewn i siop a meddwl 'Tydw i ddim eisiau sigarét' - pwynt nad oedd byth yn meddwl y byddai'n ei gyrraedd. Mae Joanne yn canolbwyntio'i hymdrechion bellach ar ei chlwb rhwyfo, a heddiw mae’n gwybod ei bod yn teimlo’n llawer cryfach ac iachach nawr ei bod hi wedi rhoi’r gorau iddi unwaith ac am byth.