Hanes Deborah

Rwan fy mod i wedi rhoi'r gorau iddi, yr wyf yn meddwl fy mod i'n mynd i drin fy hun i wyliau haeddiannol gyda'r arian rwyf nawr arbed.

Defnyddiodd Deborah gwasanaeth Dim Smygu Cymru i roi'r gorau iddi. Derbyniodd “patches” amnewid nicotin gan ei meddyg teulu a mynychodd grwpiau cefnogi Dim Smygu Cymru yn rheolaidd. Canfu Deborah fod ei llwyddiant i roi'r gorau iddi am byth y tro hwn oedd ei phenderfyniad i wella ei iechyd a bod yn rhan o'r grwpiau cefnogi.

Meddai Deborah: "Y peth gorau am roi'r gorau iddi yw fy mod yn teimlo gymaint yn well, mae gen i fwy o egni, dydw i ddim yn fyr o wynt ac mae’r peswch ofnadwy wedi mynd; mae fy iechyd cyffredinol wedi gwella cymaint."