Hanes Claire

"Mae bwyd yn blasu'n llawer gwell ac mae fy nghroen yn edrych yn wych hefyd. Mae fy iechyd hefyd yn llawer gwell ac nid yw fy mrest yn teimlo'n wichlyd yn y boreau ddim mwy."

Mynychodd Claire gyfarfodydd Dim Smygu Cymru ac mae'n credu bod llwyddiant i roi'r gorau iddi am byth yn mynychu'r grwpiau a hefyd yn cael rhywle i fynd am gymorth.

Nododd Claire mai'r cyngor gorau y gall hi roi i unrhyw un yw os gall hi wneud hyn gall unrhyw un ei wneud. Gyda'r arian mae hi nawr yn arbed, Claire yn mynd i drin ei merch i daith i Lapdir am ei phen-blwydd 9fed ym mis Rhagfyr.