Hanes Christopher

Rwyf hefyd wedi cyflawni fy mreuddwyd gydol oes o gerdded i fyny'r Wyddfa, rhywbeth na allai i byth wedi ei wneud tra oeddwn yn dal i ysmygu!

Cafodd Christopher “patches” amnewid nicotin yn dilyn cyngor gan Dim Smygu Cymru a'i feddyg teulu. Teimlai fod ei lwyddiant i roi'r gorau iddi wedi’i selio ar y gefnogaeth a dderbyniodd gan Arbenigydd Rhoi’r Gorau i Ysgymu, Anna a hefyd y gefnogaeth gan bobl eraill a oedd yn mynychu'r grwpiau cymorth. Yn ystod ei sesiynau cefnogi gwiriwyd ei lefelau dirlawnder carbon monocsid a dywedodd fod y darlleniadau uchel yn ffactor mawr yn ei benderfyniad i roi'r gorau iddi.

Meddai Chris: Rwy'n fod i gael llawdriniaeth yn y misoedd nesaf, y mae fy ymgynghorydd wedi nodi na fyddant yn gallu cynnig y llawdriniaeth os ydw i'n dal i ysmygu, felly diolch byth am y gefnogaeth anhygoel a gefais gan Anna a Dim Smygu Cymru ". Dywedodd hefyd y bydd yn defnyddio'r arian y mae’n arbed i ymweld â'i blant tramor.

"I mi y peth gorau am roi'r gorau iddi yw fy mod yn teimlo'n well yn fy hun, yr wyf yn arogli yn well, mae gen i fwy o arian ac mae bwyd yn blasu'n well. Rwyf hefyd wedi cyflawni fy mreuddwyd gydol oes o gerdded i fyny'r Wyddfa, rhywbeth na allai i byth wedi ei wneud tra oeddwn yn dal i ysmygu! Rhowch gynnig arni, rhoi'r gorau i ysmygu bydd y penderfyniad gorau byddwch chi erioed wedi ei wneud. "