Hanes Andrew

Y peth gorau am roi'r gorau iddi yw nad oes rhaid imi fynd allan i'r glaw nawr!

Yn ystod cyfnod yn yr ysbyty, dechreuodd Andrew smygu er mwyn teimlo'n rhan o griw. Roedd ei arfer o smygu 20 y dydd yn costio tua £25 yr wythnos iddo. Fodd bynnag, yn y pen draw, dechreuodd y ffaith ei fod yn smygu gael effaith ar ei iechyd, gan waethygu ei asthma a rhoi teimlad o dyndra ar ei frest. Ar y cychwyn, cafodd Andrew drafferth rhoi'r gorau iddi'n gyfan gwbl, gan gael ambell bwl o smygu eto pan oedd o dan straen.

Roedd Andrew'n ymdopi â'r ysfeydd drwy gael un neu ddwy sigarét bob dydd a thrwy ddefnyddio e-sigarét cyn gallu rhoi'r gorau iddi'n gyfan gwbl. Defnyddiodd Andrew y gwasanaethau fferyllfa, yn arbennig yr hylif chwistrellu sydd wedi'i gynnwys gyda'r pecyn; dywedodd ei fod yn ddefnyddiol iawn gan y gallai ei gludo gydag ef i bob man. Roedd hyn yn ei alluogi i wneud pethau na fyddai wedi gallu eu gwneud pe bai am smygu sigarét, fel mynd i'r sinema.

Y cyngor mwyaf y byddai Andrew yn ei roi i smygwyr sy'n gobeithio rhoi'r gorau iddi yw: ceisiwch beidio â gwneud popeth ar unwaith. I Andrew, y rhan anoddaf o roi'r gorau iddi oedd colli'r sigarét gyntaf yn y bore a pheidio â chael rhywbeth i'w wneud â'i ddwylo.

Erbyn hyn, mae Andrew'n bwriadu defnyddio'r arian y mae wedi'i arbed drwy roi'r gorau i smygu i gyfrannu at dalu am anrhegion ar gyfer y Nadolig.