Edrychwch ar yr holl bobl yma a llwyddodd i roi'r gorau iddi!

Nid ydych chi ar eich pen eich hun wrth geisio rhoi'r gorau i smygu. Mae nifer o bobl yn ceisio rhoi'r gorau i smygu bob dydd ac yn llwyddo. Darllenwch am y trigolion hyfryd yma yng ngogledd Cymru sydd wedi rhoi'r gorau iddi ar ôl nifer o flynyddoedd o smygu, a chanfod sut y gwnaethon nhw oresgyn temtasiwn a'u harferion gan ffarwelio â sigaréts unwaith ac am byth.

Mae llawer o blant yn ofni dweud wrth eu rhieni'r beth maen nhw'n ei feddwl go iawn ynglŷn â'r ffaith eu bod nhw'n smygu. Maen nhw'n ofni y byddwch yn gweiddi arnyn nhw. Maen nhw'n ofni y byddwch yn eu hanwybyddu ac yn eu gwrthod. Gwrandewch ac yna gweithredwch.
Stopia er dy fwyn di. Stopia er eu mwyn nhw.

Ymgyrch yw 'Stopia Er Eu Mwyn Nhw' sy'n ysbrydoli rhieni yng Ngogledd Cymru i roi'r gorau i smygu er mwyn eu plant. Tudalen i gefnogi'r gymuned yw'r dudalen hon sy'n cynorthwyo rhieni i roi'r gorau i smygu ac sy'n eu hyrwyddo.