Gofynnwch am Gymorth Rwan

Cwblhewch y ffurflen isod a chymrwch eich camau cyntaf tuag at roi'r gorau iddi

Yn methu disgwyl i roi cychwyn arni?

Lawrlwythwch daleb ar gyfer cynhyrchion AM DDIM i’ch helpu i roi’r gorau i smygu ac ewch â hwn ii’ch fferyllfa gyfranogol agosaf. Does dim rhaid i chi ei phrintio – dim ond dangos y daleb iddyn nhw ar eich ffôn.

* Sylwch: os ydych chi’n byw y tu allan i Ogledd Cymru ni allwn eich helpu i roi’r gorau i smygu. Cysylltwch ag un ai Dim Smygu Cymru neu 0800 085 2219 neu NHS SmokeFree (Lloegr).

Mae llawer o blant yn ofni dweud wrth eu rhieni'r beth maen nhw'n ei feddwl go iawn ynglŷn â'r ffaith eu bod nhw'n smygu. Maen nhw'n ofni y byddwch yn gweiddi arnyn nhw. Maen nhw'n ofni y byddwch yn eu hanwybyddu ac yn eu gwrthod. Gwrandewch ac yna gweithredwch.
Stopia er dy fwyn di. Stopia er eu mwyn nhw.

Ymgyrch yw 'Stopia Er Eu Mwyn Nhw' sy'n ysbrydoli rhieni yng Ngogledd Cymru i roi'r gorau i smygu er mwyn eu plant. Tudalen i gefnogi'r gymuned yw'r dudalen hon sy'n cynorthwyo rhieni i roi'r gorau i smygu ac sy'n eu hyrwyddo.

Pethau defnyddiol ar gyfer rhoi'r gorau Iddi

Rydym am eich helpu i roi'r gorau iddi sut bynnag y gallwn. Dyna pam rydym wedi creu casgliad o adnoddau i'w lawrlwytho a fideos yn ein Pecyn Cymorth ar gyfer Rhoi'r Gorau iddi.